Bilen har kun elmotor men en rangeextender med benzin (generator). Den er registrered i Litauen med 0 CO2/km.