Import fra Færøerne, købs pris 6000kr plus moms og told